Vragen? Bel ons: 0513-622763

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid: 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring worden afgeweken. Wij gaan er vanuit dat U voorafgaand aan het erkennen/valideren van Uw bestelling deze algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). Bij het bezoeken van de site, dient u de algemene voorwaarden en de gebruiksregels op de site na te leven.

2. Het plaatsen van een bestelling: 
Wij bieden U de mogelijkheid om uw bestelling te plaatsen via Internet op onze site 

Mocht het produkt tijdelijk uitverkocht of niet te leveren zijn dan ontvangt u binnen 2 á 5 werkdagen na uw bestelling automatisch een e-mail of telefonisch bericht. 

3. Prijzen en betalingen: 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro's, inclusief BTW. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het formaat of gewicht van het bestelde product en staat in de winkelwagen vermeld. U dient de bestelling vooruit te betalen. Wij eigenen ons het recht toe elke prijs te kunnen veranderen op elk moment, echter wij verplichten ons de tarieven te handhaven die golden op het moment van uw bestelling. Het bedrag van het door U bestelde product blijft het bedrag dat op die dag, op dat tijdstip van de door U geplaatste bestelling was. Uw bestelling kan door ons pas verwerkt worden na ontvangst van het totaalbedrag op onze rekening. 

4. Voorraad: 
Voor alle artikelen op deze site geldt: zolang de voorraad strekt. Hoewel deze site met de meeste zorg is samengesteld en ook regelmatig wordt bijgewerkt kan het voorkomen, dat door vertraagde aanvoer en/ of andere omstandigheden, een of meerdere artikelen niet (meer) leverbaar zijn. Mocht het product tijdelijk uitverkocht of niet te leveren zijn dan ontvangt u binnen 2 á 5 werkdagen na uw bestelling automatisch een e-mail of telefonisch bericht. 

5. Levering: 
De goederen worden op het door u aangegeven adres afgeleverd door de pakketdienst  PostNL. Goederen worden geleverd conform de wettelijke in Nederland geldende bepalingen aangaande verkoop op afstand. Levertijden worden duidelijk bij de produkten aangegeven. De genoemde levertijd gaat in na ontvangst van de betaling en geldt slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. 

6. Garantie en Service na aankoop: 
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering kennis te geven. Wij garanderen dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld. Wanneer er zich een probleem voordoet met gekochte artikel, neem dan direct contact op met onze klantenservice. Onze klantenservice neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. 
Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
* indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van onze zijde of de fabrikant zijn verricht. 
* indien de originele pakbon niet kan worden overlegd. 
* indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Om gebruik te maken van de service en garantie moet u altijd beschikken over de originele pakbon welke met het gekochte artikel wordt meegeleverd. Stuur bij reclamatie deze bonnen dus altijd mee indien u een artikel wilt ruilen of ter reparatie wilt aanbieden. Wij zullen binnen twee werkdagen na ontvangst reageren en het probleem binnen 20 werkdagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal u binnen 7 werkdagen op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. De verzendkosten voor het terugsturen van het gerepareerde product nemen wij voor onze rekening. Ongefrankeerde of rembourszendingen worden NIMMER in ontvangst genomen. 

7. Herroepingsrecht: 
De consument heeft het recht zonder opgave van redenen de goederen te retourneren of van de aankoop af te zien binnen een periode van tenminste veertien (14) dagen, ingaande de dag na ontvangst. Retourneren is alleen mogelijk na het aanmelden van een retourzending. U kunt alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument moet na het ontbinden van de overeenkomst binnen veertien dagen wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de producten dragen. Hiermee wordt de koopovereenkomst herroepen. Dit is conform de EG richtlijn van 20 mei 1997. De betaalde aankoopprijs exclusief bezorgkosten zal dan gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat. Bezorgkosten worden niet geretourneerd, deze bezorgkosten zijn ca 6.50 euro voor pakketten onder de 5 kilo en ca 15.00 euro voor elk pakket boven de 5 kilo. Ongefrankeerde of rembourszendingen worden NIMMER in ontvangst genomen. 

8. Aansprakelijkheidsuitsluiting: 
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle aanbiedingen/-afbeeldingen/prijzen onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de consument, aan de zaken van de consument, aan derden of aan zaken van derden. 

9. Persoonsgegevens: 
klantgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden. 

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.